Skjold Kirkevej 20B, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75 68 24 29
Alsidig personlig udvikling


Alsidig personlig udvikling

Idrætsbørnehavens mål er, at

 • børnene føler sig respekteret og anerkendt.
 • børnene forstår sig selv som en del af et anerkendende fællesskab og udvikler sit selvværd og selvtillid.
 • børnene kan give udtryk for deres egne behov og tage hensyn til andres.
 • børnene bliver selvstændige omkring egen person.
 • børnene opmuntres til medbestemmelse.
 • børnene får mulighed for at få succesoplevelser.

Idrætsbørnehaven opfylder dette ved, at
 • børnene bliver set, hørt og forstået ved at de voksne dagligt hilser på børnene, snakker med børnene i aktiviteter og i den daglige kontakt.
 • anerkende det enkelte barns kompetencer og skabe udvikling for disse, ved at sætte ord på det som barnet er god til, og støtte barnet i det der kan være svært.
 • børnene støttes til selvstændighed, ved at lærer selv at tage tøj af og på, holde orden på sine ting og klarer toiletbesøg.
 • støtte børnene i valg af legekammerater, og give mulighed for fri leg.
 • støtte børnene i, at sige til og fra.
 • støtte børnene i, at sætte ord på følelser.
 • børnene tager del i planlægningen af aktiviteter.
 • børnene udfører små opgaver efter alder og udvikling.
Skjold Kirkevej 20B, 7130 Juelsminde, Tlf.: 75 68 24 29